Nokas skal utplassere mer enn 300 Nokas-minibanker i S-Group-butikker i Finland.

28. august 2017

Finske S-Group inngår betydelig avtale med Nokas. Avtalen som ble signert 22. august har en verdi på rundt 500 millioner kroner, og vil være med å sikre tilførsel av kontanter til finske forbrukere.

Nokas skal utplassere mer enn 300 Nokas-minibanker i S-Group-butikker i Finland.

Samarbeidsavtalen som er inngått mellom Nokas CMS OY og S-Group har en foreløpig varighet på fem år. Avtalen omfatter utplassering av mer enn 300 Nokas minibanker i S-Group- butikker i Finland. Nokas-automatene erstatter de automatene som det bank eide selskapet Automatia hittil har levert, og vil gi Nokas et betydelig løft fra dagens antall på rundt 50 automater i Finland. Med denne kontrakten vil Nokas ha til sammen ca. 1200 egne minibanker i Norden. I tillegg drifter Nokas flere hundre minibanker for banker. Alt skjer på samme plattform.

Det er Nokas sitt operasjonssenter i Oslo som skal overvåke og drifte alle automatene, mens S-Group sin egen tellevirksomhet i Finland, Rekla OY, får ansvar for fylling og tømming, da som underleverandør til Nokas CMS OY.

Konserndirektør i Nokas Cash Handling, Peter Wesenberg sier:

- Vi har arbeidet med å få på plass dette samarbeidet i flere år og det er inspirerende at vi nå har lykkes. Sammen med S-Group skal vi møte den etterspørselen etter kontanter som vi opplever fra finske forbrukere. Forbrukerne vil som før kunne ta ut kontanter når de trenger det, og der de gjør sine daglige innkjøp. Avtalen er et godt eksempel på at vi lykkes med vår vekststrategi innen kontanthåndteringsområdet i Nokas. Vi gleder oss til å starte implementeringen av avtalen allerede i siste kvartal i år.

Økonomidirektør i S-Group, Jari Annala, sier:

- Vi er svært fornøyd med å ha fått på plass avtalen med Nokas. Nokas er en solid og pålitelig partner som har inngående ekspertise på drift av minibanker på et nordisk nivå. Kontanter er fortsatt et viktig betalingsmiddel for finske forbrukere. Mer enn hver tredje kunde betaler med kontanter i våre butikker. Vi ønsker å tilby kundene friheten til selv å velge betalingsmåte. Derfor utvikler vi ulike betalingsalternativer i tillegg til digitale betalingssystemer.