Olav Thon gruppen (OTG) signerer ny betydelig sikkerhetsavtale med Nokas verdt flere hundre millioner

25. september 2017

- Vekterne er uvurderlige for oss. Ukentlig opplever vi at de er involvert i hendelser som krever ekstra oppmerksomhet og innsats på våre kjøpesentre og hoteller. Senest i sist uke hadde vi blant annet to tilfeller hvor vekternes kunnskap om livreddende førstehjelp kombinert med et årvåkent blikk trolig bidro til å redde menneskeliv. sier sikkerhetssjef Ola Stavnsborg i OTG.

Olav Thon gruppen (OTG) signerer ny betydelig sikkerhetsavtale med Nokas verdt flere hundre millioner.
Olav Thon gruppen (OTG) signerer ny betydelig sikkerhetsavtale med Nokas verdt flere hundre millioner.

Den nye avtalen starter opp 1. oktober og inkluderer en betydelig leveranse av vakttjenester, kameraovervåking, alarmovervåking, utrykning, kursing og verdihåndtering for OTG’ s 110 kjøpesentre og 70 hoteller.

Nåværende avtale ble inngått i 2012, og har siden den gang økt betraktelig i innhold og omfang. Den nye hovedavtalen har en varighet på inntil fire år og er verdt flere hundre millioner kroner. I tillegg har partene signert en omfattende 7-års avtale om leveranse av kamerasystemer til gruppens kjøpesentre og hoteller.

- Vi er ydmyke i forhold til tilliten OTG viser oss, og selvsagt glade for at vi i tillegg er valgt til leverandør av ny og avansert kamerateknologi, sier Erik Stenvaag, salgssjef i Nokas. Dette betyr blant annet at ca. 4000 kamera nå skal driftes og vedlikeholdes av Nokas. I tillegg forventer vi at OTG kommer til å foreta betydelige investeringer i nye kamerasystemer i årene som kommer. Vi gleder oss til å samarbeide enda tettere, sier Stenvaag.

 

Nokas fortsetter omfattende leveranse av vakt- og alarmtjenester til kjøpesentre og hoteller.

- I OTG har vi alltid fokusert på trygghet og sikkerhet både for våre gjester, kunder og ansatte. Derfor har vi opp gjennom årene iverksatt en rekke konkrete tiltak for å gi alle som beveger seg på våre lokasjoner en trygg opplevelse, sier Ola Stavnsborg. Han er sikkerhetssjef i Olav Thon gruppen og peker blant annet på at vekterne daglig er involvert i en rekke hendelser som krever ekstra oppmerksomhet og innsats. - Vekterne er uvurderlige for oss. Senest i sist uke hadde vi blant annet to tilfeller hvor vekternes kunnskap om livreddende førstehjelp kombinert med et årvåkent blikk trolig bidro til å redde menneskeliv. Å ta i bruk moderne kamerateknologi hjelper oss også til å avdekke kriminalitet, ulykker og andre forhold som er viktig for oss i forhold til vårt forebyggende arbeid, men ikke minst til målrettet innsats når det gjelder, sier sikkerhetssjefen.