Oslo Kommune styrker beredskapsløsningen for skolene - inngår avtale med Nokas

7. desember 2017

Utdanningsetaten i Oslo ønsker å styrke det primære behovet for intercom i Osloskolene i en eventuell beredskapssituasjon. Hovedbruksområdet vil være situasjoner hvor en lærer har et akutt behov for å tilkalle hjelp, eller hvor administrasjonen har behov for å gi viktige meldinger til ett eller flere klasserom.

Nokas skal bistå med å høyne beredskapen i Oslo- skolene
Nokas skal bistå med å høyne beredskapen i Oslo- skolene

Da anbudsforespørselen ble lagt ut tidligere i høst, signaliserte kommunen at de ønsket å knytte til seg tre leverandører. Etter en nøye gjennomgang av de 4 anbudene som ble levert inn, besluttet kommunen å inngå avtale kun med Nokas og Ascom (Norway) AS.

 - Vi er ydmyke i forhold til å bli valgt som en av to leverandører til Oslo kommune, sier key account manager Sverre Flaten i Nokas. Kommunen stilte svært strenge krav både til produkt, leveransekvalitet og kapasitet. Vi er derfor godt fornøyd med å ha kommet gjennom det trange nåløyet. Jeg håper dette åpner opp for at vi nå kan komme i posisjon også på andre trygghetsskapende produkter og tjenester skolene vil måtte ha behov for fremover.

Produktet som er valgt er Stentofon, hentet fra leverandøren Senitel. Anleggene vil også bli tilknyttet Nokas OMC i Tønsberg som i en beredskapsituasjon vil kunne sette i verk andre konkrete varslingsrutiner.

- Dette vil bety et stort løft for Oslo-skolene i forhold til å agere riktig i en akutt beredskapssituasjon, forsetter Sverre Flaten. Vi har jo sett en utvikling de seneste årene hvor en rekke skoler har blitt utsatt for uønskede hendelser. Da er det viktig å kunne varsle elever raskt og effektivt i en trusselsituasjon som måtte oppstå på skolens område. Her går utdanningsetaten i Oslo foran som et godt eksempel for å trygge både elever og lærere.

For Nokas sin del estimeres avtalen til en verdi på rundt 15 millioner over en fire års periode, men det hentydes i avtalen at verdien kan øke basert på eventuelle behov som måtte komme. Leveransen starter i 2018 med oppstartsmøte allerede i desember i år.

I mai 2020 bytter sikkerhetsselskapet Nokas navn til Avarn Security. Kontantvirksomheten vår fortsetter under navnet Nokas.

Nokas bytter navn til Avarn Security