Tror på ytterligere vekst i Finland etter beslutning i det finske finanstilsynet

30. januar 2018

Med virkning fra januar 2016, endret det finske finanstilsynet reglene, hvor bankene tidligere kunne ta høyere gebyrer ved uttak på Nokas sine minibanker enn det bankenes eget selskap Automatia gjorde. Regelendringen åpnet det finske kontanthåndteringsmarkedet for Nokas, som på dette tidspunkt hadde rundt 50 minibanker utplassert i Finland. Etter at Nokas i fjor vant kontrakten med S-Group om utplassering av 350 minibanker, klaget bankene inn regelendringen. Nå har bankene fått avslag, etter at saken også har vært oppe til diskusjon i det finske parlamentet. - Nå tror vi på ytterligere vekst, sier konsernsjef Heine Wang i Nokas.

Nokas tror på ytterligere vekst i Finland etter beslutning i det finske finanstilsynet.
Nokas tror på ytterligere vekst i Finland etter beslutning i det finske finanstilsynet.

I påvente av klagebehandlingen utsatte S-Group og Nokas utrullingen av ytterligere minibanker utover de første 80 minibankene som Nokas allerede hadde satt i drift.

Den 29. januar i år traff det finske tilsynet en endelig avgjørelse i tråd med de aller fleste høringsinstanser. Konsernsjef Heine Wang i Nokas er godt fornøyd med at anken ikke ble tatt til følge.

- Sammen med S-Group argumenterte vi for å opprettholde nøytraliteten i gebyrene. Vi mente at bankene ikke burde få medhold, da dette ville stride mot en likeverdig konkurranse. Vår vurdering bygde også på signalene fra finske konkurransemyndigheter, finansministeren og flere andre aktører som var enige med oss. Saken ble for øvrig behandlet i spørretimen i det finske parlamentet, der finansministeren var meget positiv til Nokas inntreden i markedet, sier konsernsjefen.

- Nå tror vi på ytterligere vekst i det finske markedet. Denne saken har fått mye oppmerksomhet i media og medført at flere er blitt interessert i våre løsninger. Dette er også en stor seier for finske forbrukere. Forbrukerne skal kunne ta ut kontanter når de trenger det, og der de gjør sine daglige innkjøp uten å måtte ta hensyn til hvem som eier minibanken, sier Heine Wang.

Økonomidirektør i S-Group, Jari Annala, sa dette da avtalen ble signert i fjor høst:

'' Vi er svært fornøyd med å ha fått på plass avtalen med Nokas. Nokas er en solid og pålitelig partner som har inngående ekspertise på drift av minibanker på et nordisk nivå. Kontanter er fortsatt et viktig betalingsmiddel for finske forbrukere. Mer enn hver tredje kunde betaler med kontanter i våre butikker. Vi ønsker å tilby kundene friheten til selv å velge betalingsmåte. Derfor utvikler vi ulike betalingsalternativer i tillegg til digitale betalingssystemer."

Avtale verdt 500 millioner

Avtalen med S-Group har en verdi på rundt 500 millioner kroner og gjelder for fem år. Med rundt 400 minibanker i Finland, får Nokas til sammen 1.200 egne minibanker fordelt rundt i Norden. Nokas drifter også flere hundre minibanker for ulike banker. Alle overvåkes av Nokas operasjonssentral i Norge.

 

I mai 2020 bytter sikkerhetsselskapet Nokas navn til Avarn Security. Kontantvirksomheten vår fortsetter under navnet Nokas.

Nokas bytter navn...