Viktig avtale i nord: Polarbase fortsetter med Nokas

3. mai 2018

Polarbase har fornyet avtalen med Nokas om vakttjenester i minst to nye år.– Vi føler oss trygge på at Nokas sikrer våre verdier og vårt personell og ønsker å takke den lokale Nokas ledelsen for jobben de har utført hos oss helt siden 2013, sier eiendomssjef /HMSK-leder i Polarbase, John-Kåre Grøsnes

Driftsleder i Nokas, Thomas Elverum (t.v) og eiendomssjef /HMSK-leder i Polarbase, John-Kåre Grøsnes, er begge fornøyd med den nye vaktavtalen som er inngått for to nye år.
Driftsleder i Nokas, Thomas Elverum (t.v) og eiendomssjef /HMSK-leder i Polarbase, John-Kåre Grøsnes, er begge fornøyd med den nye vaktavtalen som er inngått for to nye år.

Polarbase ser som resten av Hammerfest- regionen for seg økt aktivitet i årene fremover med tanke på utbyggingen i Barentshavet.Her kan en nevne Johan Castberg som et av verdens største olje og gass prosjekt. I tillegg kommer flere andre prosjekter deriblant Askeladden-feltet.

- Vi er både ydmyke og svært tilfreds med å ha sikret oss fornyet kontrakt med Polarbase, sier en fornøyd Key Account Manager i Nokas, Livar Bertelsen. Vi kan takke den gode jobben som våre vektere i Hammerfest har utført hittil for at Polarbase nå fornyer avtalen med Nokas. 

Oppdraget omfatter døgnkontinuerlig vakthold på basen med fokus på adgangskontroll i henhold til ISPS regelverket og kravene som ligger i NOG091 (Norsk Olje og Gass). Tjenesten medfører også omfattende patruljering på baseområdet. Mye ekstraaktiviteter på basen i forbindelse med vedlikehold av oljeutstyr og rigger, betyr også til tider mer arbeid for Nokas.  

Avtalen betyr mye for Nokas som i en årrekke har hatt Hammerfest-regionen som satsningsområde, i følge Bertelsen.

- Markedet i nord er svært interessant for oss. Det er derfor gledelig at vi gjennom gode leveranser fornyer eksisterende avtaler samtidig som stadig tillegner oss nye oppdrag. 

Polarbase skyter av samarbeidet

.– Vi føler oss trygge på at Nokas sikrer våre verdier og vårt personell og ønsker å takke den lokale Nokas ledelsen for jobben de har utført hos oss helt siden 2013, sier eiendomssjef /HMSK-leder i Polarbase, John-Kåre Grøsnes.

Om Polarbase

Polarbase er en del av NorSea Group AS, og er med i et landsomfattende basesamarbeid. Polarbase er den nordligste av basene og har spesielt ansvar for aktiviteten i Barentshavet. Basen er lokalisert i Rypefjord, ca. 4 km fra Hammerfest sentrum. Med over 500 meter kai, fordelt på 4 kaier og 520 000 m2 utendørs areal og 38 000 m2 innendørs areal, er Polarbase den mest komplette basen for aktiviteten i Barentshavet. Dette inkluderer også dypvannskai tilrettelagt for oppankring av rigger.