X

Sikkerhetsselskapet Nokas har
byttet navn til Avarn Security
avarnsecurity.no

Gå til Avarnsecurity.no »

Nokas fortsetter med
kontanthåndtering som før

Fortsett på Nokas.no »

Tidenes største oppkjøp fra Nokas – er i prosess med å kjøpe AVARN Holding

26. juni 2018

På bakgrunn av dagens oppslag i Finansavisen, bekrefter Nokas at selskapet er i sluttforhandlinger med Sector Alarm Group om kjøp av AVARN Holding med virksomhet i Sverige og Finland. Tilbudet innebærer også salg av en ikke-kontrollerende aksjepost i Nokas.

Nokas planlegger tidenes største oppkjøp - kjøper AVARN Holding av Sector Alarm Group
Nokas planlegger tidenes største oppkjøp - kjøper AVARN Holding av Sector Alarm Group

Nokas har i en årrekke arbeidet med å konsolidere det nordiske markedet og selskapet har frem til nå gjennomført 77 oppkjøp. Dette har vært selskaper med både svak og god inntjening, men hvor Nokas med sin forretningsplattform og selskapets arbeidsmetodikk har greid å tydeliggjøre verdipotensialet.

Kilden til artikkelen i Finansavisen har i beste fall vært upresis og bare egnet til å forvirre situasjonsbildet. Forslaget som styret i Nokas skal behandle 28. juni vil være basert på fullstendig likebehandling av alle aksjonærer, og åpne for at alle aksjonærer eventuelt vil få lov til å benytte seg av tilbudet. Det er også slik at styret ikke er i posisjon til å beslutte i denne saken, men bare å gi en anbefaling til aksjonærene for beslutning i en generalforsamling. De store aksjonærene inkludert ledelsen, har gitt tydelige signaler om et ønske om fortsatt å sitte som betydelige aksjonærer, selv om de også selger noen aksjer.

I forslaget til transaksjon vil Nokas overta alle aksjene i AVARN Holding med virksomhet i Sverige og Finland. Selskapene i AVARN Holding har en samlet omsetning på rundt NOK 2,8 milliarder.

Med denne transaksjonen konsoliderer Nokas et fragmentert svensk og finsk sikkerhetsmarked. Nokas har tidligere gjennomført tilsvarende konsolidering i Norge. Selskapet vil etter overtakelsen få i overkant av 17.000 ansatte med en årlig omsetning på rundt NOK 8 milliarder. Nokas vil kunne ta ut betydelige kostnadssynergier i det svenske markedet mens vi i Finland overtar tre solide selskaper, der to allerede er i en prosess om å slå virksomhetene sammen. Nokas har også fra før investert i det danske markedet.

Før oppkjøpet vil Nokas omsette for rundt NOK 5,1 milliarder i 2018, hvorav NOK 1,5 milliarder i det svenske markedet og rundt NOK 100 millioner i Finland. AVARN-selskapene er i dag en del av det norske Sector Alarm konsernet.

Styrets innstilling vil legges frem til beslutning i generalforsamlingen hos Nokas den 6. juli. Deretter vil søknad oversendes svenske konkurransemyndigheter hvor det normalt vil foreligge en beslutning innen fire til tolv uker. En eventuell sammenslåingsprosess forventes derfor å starte straks etter sommeren. 

Heine Wang, konsernsjef i Nokas uttaler:

- Vi fortsetter våre vekstambisjoner gjennom strategiske oppkjøp kombinert med organisk vekst innen alle våre forretningsområder. AVARN-selskapene har høy annerkjennelse i markedet, og vil tilføre Nokas konsernet betydelig bredde og kompetanse gjennom sine 7900 dyktige medarbeidere. Ved å kjøpe AVARN konsoliderer vi et fragmentert svensk og finsk sikkerhetsmarked preget av et høyt kostnadsnivå og vi vil bli et solid nordisk sikkerhetsselskap med styrket konkurransekraft. Dette vil skape tryggere arbeidsplasser, men vil også bety økt kvalitet og etterlengtete innovative nye tjenestekonsepter til kundene våre.

- Vi ser store synergieffekter gjennom en optimalisering av ressurser og kapasiteter både i de respektive markeder og på tvers av landegrensene. Så snart en søknad har vært gjennom ordinære konkurranserettslige prosedyrer, vil vi kunne starte arbeidet med å slå sammen og integrere selskapene i våre etablerte organisasjoner i Sverige og Finland. Deretter vil det være naturlig for oss å se på muligheten for å gå på børs.

Oppkjøpet påvirker ikke markedet i Norge hvor Nokas opprettholder sin nåværende rolle som markedsleder og hvor vi er den eneste totalleverandøren av sikkerhet. Oppkjøpet berører heller ikke det danske markedet. I Danmark fortsetter Nokas med å utfordre kontanthåndterings- og sikkerhetsmarkedet ved å tilby konkurransedyktige og innovative løsninger innen kontanthåndtering og sikkerhetsprodukter.

Som en del av en slik avtale vil Sector Alarm kjøpe en ikke-kontrollerende eierpost i Nokas.


Om AVARN selskapene:

AVARN Security Sverige:
Omsetter for NOK 1,3 milliarder i Sverige og tilbyr sikkerhetstjenester innen vakttjenester, tekniske sikkerhetssystemer og alarmstasjonstjenester. Virksomheten har i dag omkring 3.600 ansatte og leverer tjenester over store deler av Sverige. Kjøpet av AVARN Security Sverige må godkjennes av de svenske konkurransemyndighetene.
 

AVARN Finland:
Selskapet har nylig offentligjort en avtale om sammenslåing med Prevent 360. Så snart denne sammenslåingen er godkjent av finske konkurransemyndigheter, vil Nokas få en eierpost på om lag 55 %. Den sammenslåtte finske virksomheten vil omsette for NOK 1,4 milliarder årlig, får omlag 4000 ansatte og skal levere vakttjenester, alarmstasjonstjenester, tekniske sikkerhetssystemer, fjern-overvåkningstjenester, nettverkssikkerhet og sikkerhetskontroll på flyplasser.

AVARN Cash Handling Finland:
Selskapet omsetter for rundt NOK 190 millioner og har 360 ansatte. AVARN Cash Handling tilbyr kontanthåndteringstjenester til det finske markedet herunder verdiøkende tjenester relatert til styring av kontanter (Cash management).