- Jeg er imponert over Nokas profesjonalitet.

Sikkerhet og industrivern sto på programmet da statssekretær Thor K. Sættem (H) og NHO Service og Handel besøkte Nokas Beredskap Herøya i Porsgrunn denne uken.

- Jeg er imponert over omfanget av NOKAS sine tjenester og profesjonaliteten i arbeidet deres. Beredskapen på Herøya er ekstremt viktig for å sikre vitale økonomiske interesser, sa Thor K. Sættem som er statssekretær i Justis – og beredskapsdepartementet da han besøkte Nokas på Herøya og Tønsberg i går.

Nokas Beredskap står for sikkerhet og industrivern i hele industriparken. Kasernert brann- og redningsstyrke med både røyk- og kjemikaliedykkere er «spydspissen» i industriparkens beredskap.

Les hele saken på NHO Service sine sider.

.

I mai 2020 bytter sikkerhetsselskapet Nokas navn til Avarn Security. Kontantvirksomheten vår fortsetter under navnet Nokas.

Nokas bytter navn til Avarn Security