Nokas sertifisert etter ny ISO- 2015 standard

Nokas er nå sertifisert i henhold til ny ISO 2015 standard både på 9001 kvalitet og 14001 miljø. Sertifiseringen erstatter tidligere 2008- og 2004-versjonen.

Endringene i ny standard består i:

  • Strengere krav til risikovurderinger for hele operasjonen med tilhørende beredskapsplaner
  • Strengere krav til kompetanse gap analyser med tilhørende planer for kompetansehevende tiltak
  • Strengere krav til dokumentasjon av endringsledelse og kontinuerlig forbedring
  • Strengere krav til å gjennomføre målinger av kvaliteten på tjenesteleveransen med evne til å treffe kvalitetshevende tiltak for kunde og ansatte
  • Fokus på hvordan vi forholder oss til selskapets interessepartnere både med fokus på risiko- og mulighetsbilde (kunder, ansatte, myndigheter, leverandører, partnere, samfunn, bransje)
  • Økt fokus på detaljerte kommunikasjonsplaner mot alle interessepartnere
  • Økt krav til fokus og engasjement fra toppledelse