Heine Wang og Pål Wang er tildelt Norges Vel fortjenestemedalje

Heine Wang og Pål Wang er tildelt Norges Vel fortjenestemedalje for lang og tro tjeneste. Medaljen er en unik utmerkelse med lange tradisjoner helt tilbake til 1888.

Det var styrets leder Terje Rogne som stod for overrekkelsen.

- I Nokas har vi en arbeidskultur som setter fokus på tilhørighet, lojalitet og arbeidsglede, sa Terje Rogne. For Heine og Pål har det å jobbe i Nokas, tidligere Vakt Service, gjennom 30 år vært mer enn en jobb, det har vært en svært stor del av livet deres. Som 2 av 3 personer som startet Vaktservice for 30 års siden, er det derfor helt på sin plass at de nå mottar en velfortjent utmerkelse for lang å tro tjeneste.

I oppstarten ivaretok Heine og Pål de fleste arbeidsroller i Vakt Service herunder salg, økonomi, renhold og ikke minst operativ vektertjeneste. I dag leder de en virksomhet med rundt 9000 ansatte hvor Nokas har fått en solid posisjon i den Skandinaviske sikkerhetsbransjen i Skandinavia.

- Det har nok vært mange små og store utfordringer opp gjennom årene. Intet kan vel være mer givende for dem enn å se at de har lykkes med å skape et ledende nordisk sikkerhetskonsern i løpet av disse 30 årene, sa Terje Rogne og fortsatte:

- Siden 1987 har begge bidratt med engasjement og stor innsats. Vi har alltid kunnet stole på dem. De har gjentatte ganger vist stor handlekraft ved å sikre bedriftens vekst og trygghet, og gjennom mange oppkjøp har de utøvd stor samarbeidsvilje. Det er følgelig ikke rart at nettopp Engasjement, Handlekraft, Samarbeid og Pålitelighet er konsernets kjerneverdier. Vi gratulerer med vel gjennomførte 30 år og vil gjerne overrekke dem Norges Vel fortjenestemedalje for lang og tro tjeneste.

Medaljen tildeles av Det Kongelige Selskap for Norges Vel, og er en påskjønnelse til arbeidstakere med minst 30 års ansettelse hos samme arbeidsgiver. Medaljen er en unik utmerkelse med lange tradisjoner, og er tildelt helt siden 1888.

På bildet: (f.v): Pål Wang, Heine Wang og Terje Rogne