Nye sedler og mynter i Sverige

De nye 20-, 50- og 1000-kronerssedlene samt en ny valør, 200-kronersseddelen, ble lansert 1. oktober, 2015. I løpet av 2016/2017 kommer 100- og 500-kronerssedler og nye mynter.

Det betyr at gamle og nye sedler vil være gyldige parallelt i en periode på ni måneder. Etter 30. juni 2016 og 30. juni 2017 vil de ulike sedlene være ugyldige som betalingsmidler, men i enkelte svenske banker vil det være mulig å veksle inn sedlene i to måneder etter fristen.

Nokas Norges frister for innlevering av gamle svenske sedler og mynter er følgende datoer:


12.07.2016: 20-, 50- og 1 000-kronerssedler
12.07.2017:   100- og 500-kronerssedler. 1-, 2- og 5-kroner

Både banker og næringskunder kan levere SEK til Nokas iht oppgitte frister (12.7.16 og 12.7.17).

Privatpersoner må forholde seg til sin bank og de frister den aktuelle banken har satt.

For mer informasjon se: http://www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar/Tidplan/

Illustrasjonsbilde er hentet fra den svenske Riksbanken sine hjemmesider