Statistikk fra Nokas 3. kvartal 2017 – 21 liv reddet

Hver eneste dag bidrar vekterne fra Nokas med å trygge mennesker og samfunnet vi lever i.

Statistikk innrapportert i 3. kvartal viser at vektere i Nokas bidro til at hele 21 liv ble reddet.

Hele 74 ganger daglig bortviste Nokas vektere uvedkommende personer fra våre kunders eiendom, og 9 ganger daglig bisto vekterne kunden med å anmelde kriminelle forhold til politiet. Dette gjaldt forhold som blant annet tyveri og hærverk.

I samme periode har vekterne anmeldt 34 forhold som omhandler trusler eller vold mot seg selv, det vil si en anmeldelse hver tredje dag. Dette gjelder vold, verbal trakassering og annet. Det er grunn til å tro at tallene fremdeles er underrapportert da det nok er en del anmeldelser som ikke blir gjort, fordi terskelen for å anmelde for en vekter er høyere enn for oss andre.