Fra 30. juni 2017 blir den gamle svenske 100- og 500 lappen ugyldig som betalingsmiddel

Etter 30. juni 2017 vil SEK 100 og SEK 500, utgitt 2001, være ugyldige som betalingsmidler, men i enkelte svenske banker vil det være mulig å veksle inn sedlene i to måneder etter fristen.

Frist for innlevering av ovennevnte sedler til Nokas i Norge vil være 12. juli 2017. Både banker og næringskunder kan levere SEK til Nokas iht oppgitt frist  

Privatpersoner må forholde seg til sin bank og de frister den aktuelle banken har satt.

 For mer informasjon se: http://www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar/Tidplan/