Nytt fakturaformat for kontanthåndteringstjenester

1. november 2018 samkjører Nokas Cash Handling sitt fakturasystem. Alle våre kunder vil motta oktoberfaktura for kontanthåndteringstjenester fra vårt nye fakturasystem i begynnelsen av november. Kunder som har transporttjenester fra Nokas Cash Handling vil kjenne igjen formatet på fakturaen.

I forbindelse med overgangen vil Nokas Cash Handling innføre fakturagebyr for de som ønsker papirfaktura. For kunder som har valgt pdf-faktura eller EHF-faktura for transporttjenestene vil dette formatet automatisk bli overført i det videre faktureringsløpet.

Kunder som ønsker å unngå fakturagebyr eller av andre grunner ønsker et annet fakturaformat enn det de har i dag for transporttjenester, ber vi omgående å ta kontakt med Nokas kundesenter for å melde inn ønsket endring.

Nokas trenger følgende data for å opprette nytt fakturaformat:

  • PDF: e-postadresse (gjerne direkte til et fakturamottak) og kundenummer
  • EHF: kundenummer

Send forespørselen til vårt kundesenter