I all fortrolighet

Bedrifter som vil unngå at sensitive og fortrolige dokumenter kommer på avveie, kontakter ofte Nokas når de vil ha noe makulert.

Sikkerhet først

Makulering kan leveres som en integrert del av sikkerhet og verdihåndteringsleveranser, eller som en egen makuleringstjeneste. Tjenesten utføres med Nokas’ strenge krav til sikkerhet og kvalitet. Vi følger alltid gjeldende krav til miljø og HMS.

Personalet som benyttes ved henting av dokumenter, er de samme som betjener våre verditransporter. De bærer uniform og identifikasjon, har utvidet vandelsattest og har signert Nokas’ taushetserklæring. For makulering av elektroniske lagringsmedier som taper og harddisker, benyttes metoder som blant annet er godkjent av Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Garantert destruert

Vi garanterer en sikker, lukket og kontrollert behandling hvor innsamlet materiale ikke vil bli eksponert for uvedkommende, og at innsamlet materiale blir destruert i henhold til de krav kunden setter. Innsamlet materiale kan ikke gjenskapes eller gjenbrukes i sin opprinnelige form etter ferdig behandling.

Kontakt oss

Hvis du vil bestille eller trenger å vite mer - fyll inn dine kontaktopplysninger så vil vi kontakte deg så raskt vi kan.