Alarmstasjon med 24 timers beredskap

Stadig flere bedrifter må være tilstede for sine kunder nærmest hele døgnet. Nokas Alarmstasjon bidrar til å løse dine utfordringer.

Nokas alarmstasjon er en moderne FG-godkjent alarmstasjon, som i tillegg til å være mottak av brann, innbrudd, ran, tekniske og andre typer alarmer kan være eksterne bedrifters kontaktpunkt utenom normal åpningstid. Hvert år behandler vi nærmere 10 millioner alarmsignaler og rekvirerer mer enn 100.000 utrykninger.

Nokas tar imot de fleste alarmsystemer som finnes i markedet og skreddersyr ønskede aksjoner på disse alarmene på vegne av våre samarbeidspartnere eller sluttkunder.

Vi kan tilby

  • Alarmovervåking
  • Vakt/beredskaps/krise telefon
  • Ansattsikring
  • Kamerasikring
  • Sporingstjenester for personer, kjøretøy og utstyr
  • Alarmovervåking

Vakt- og formidlingstjenester for selskapet utenom normal arbeidstid

Vår døgnkontinuerlige tjeneste lar våre kunder videreføre kontortelefonen til oss når arbeidsdagen er over. Ut i fra avtalt instruks svarer Nokas med kundens firmanavn hvor vi i mange tilfeller også utfører 1.linje oppdrag eller formidler videre til rette ansvarshavende.

Vi kan iverksette krisehåndtering

Nokas kan være bedriftens kontaktpunkt ved hendelser som krever rask iverksettelse av krisehåndtering, herunder både fungere som fast kontaktpunkt for innkalling, varsling og generell info til ansatte.

Vi sporer opp dine verdier

Hvert år forsvinner det store verdier fra arbeidsplasser i form av kostbart utstyr og lignende. Vi tilbyr sporingsenheter som passer både til personer og på forsendelser som sikrer bedriften og den ansatte. Vi gjør det mulig å spore opp verdier som har forsvunnet.

Ekstra sikkerhet for ansatte

Det er mange bedrifter som har ansatte som jobber alene på tider av døgnet hvor resten av kollegaene har gått hjem, eller har ansatte som utfører operasjoner av farlig art. Nokas alarmstasjon sørger for intervallkommunikasjon med alenearbeidere, og vi rykker ut umiddelbart dersom kontakt ikke oppnås. Nokas kan også tilby personsikring via GPS enheter som den ansatte går med, hvor Nokas ved en uønsket situasjon vil motta GPS posisjonen på vedkommende person, og dermed raskere kan lokalisere hvor den ansatte befinner seg.

Intelligent kameraovervåkning

Nokas alarmstasjon overvåker og aksjonerer ved avvik og lagrer alle videoopptak i henhold til gjeldende lover og regler. Med intelligent kameraovervåking passer alarmstasjonen på din bedrift hele døgnet og sender alarm dersom det er bevegelse i et overvåket område. Denne tjenesten kan kombineres med vekterinspeksjoner.

 

Alarmstasjonstjenester

Hvis du vil bestille eller trenger å vite mer - fyll inn dine kontaktopplysninger så vil vi kontakte deg så raskt vi kan.