Bolig og nabolag

Vi trygger nærmiljøet ditt

Adgangskontroll

Ivareta sikkerheten til kolleger og dine verdier

Alarm

Tryggere hverdag med Nokas Alarm

Boligalarm

En tryggere hverdag med boligalarm fra Nokas. Velger du b ..

Bomiljøvakthold

Vi bidrar til trygge nabolag

Fordel

Kameraovervåkning

Full kontroll over hva som skjer

Lås og beslag

Start med fysiske sikringstiltak

Mobilt vakthold

Forebygging av skader og uønskede hendelser

Bolig og nabolag

Uønskede hendelser skjer som oftest på de minst gunstige tidspunkt og når sentrale kontaktpersoner er utilgjengelige. Da er det godt å kunne tilkalle en vekter som kan ordne opp. 

Nokas har vektere som gjør nabolaget tryggere. De kan også hjelpe til med andre forefallende oppgaver.

Noen av oppgavene våre kan være:

  • Jevnlig patruljering
  • Assistanse ved uhell eller skader på eiendom
  • Tilkalling ved besøk av uvedkommende på området
  • Koordinering og varsling når nødetatene trengs

 

Kontakt oss

Hvis du vil bestille eller trenger å vite mer - fyll inn dine kontaktopplysninger så vil vi kontakte deg så raskt vi kan.