Bomiljøvakthold gir et trygt nabolag

Folk er ulike, men alle ønsker å bo et sted hvor trygghet er en selvfølge. Et nabolag hvor syklene kan stå ute og vinduene kan stå på gløtt. Da er det greit å ha noen til å passe på.

Vi sikrer nærmiljøet ditt

I Nokas er menneskers trygghet det aller viktigste. Derfor er det naturlig at vi også sørger for at de er trygge der de bor. For å sikre nabolag mot hærverk, tyveri og andre uroligheter tilbyr vi bomiljøtjenester som vakthold, patruljering, kameraovervåking og beredskapstjeneste, tilpasset nabolagets behov.

Vi har gjennom vårt SAFE Community konsept for større borettslag veldig gode resultater.

Nokas har et jevnlig samarbeid med samfunnsaktører i nærmiljø og Politiet mot trender og utvikling.

Kontakt oss

Hvis du vil bestille eller trenger å vite mer - fyll inn dine kontaktopplysninger så vil vi kontakte deg så raskt vi kan.