Brannteknisk rådgivning

Som kunde skal du være trygg på at planen er klar den dagen ulykken skulle være ute.

Tilpassede beredskapsplaner

Som kunde skal du være trygg på at planen er klar den dagen ulykken skulle være ute. Vi utarbeider beredskapsplaner med instrukser som skal utføres under evakuering. Beredskapsplanene vi utarbeider er både bygg- og virksomhetstilpassede. Primært er fokuset på personsikkerheten (evakuering på raskest og tryggest mulig måte). Sekundært er det også sentralt at driften i det aktuelle bygget kan gjenopptas raskest mulig i etterkant av den aktuelle hendelsen.

Full kontroll

Vi utfører kontroll av branntekniske installasjoner som brannalarmanlegg, nødlysanlegg, slokkeanlegg, røykventilasjon og slokkemidler. Som kunde skal du være trygg på at systemene og utstyret fungerer og får den nødvendige oppfølgingen.

Sentral godkjenning

Vi har sentral godkjenning i høyeste tiltaksklasse (3) både for Prosjektering (PRO), Kontroll av Prosjektering (KPR) og Kontroll av Utførelse (KUT).

Høy fagkompetanse

Vi benytter både forhåndsgodkjente og analysebaserte løsninger. Som analyseverktøy benyttes alt fra enkle håndberegninger og komparative analyser, til avanserte dataprogrammer for simulering av varme- og røykspredning.

Kostnadseffektivitet og fleksibilitet

Det er et mål at løsningene vi anbefaler skal være kostnadseffektive og ikke gå på bekostning av funksjonalitet og/eller arkitektonisk utforming.

Helhetlig kursopplæring av ansatte

Vi tilbyr kurs til deg og dine medarbeidere slik at dere er best mulig forberedt den dagen det skulle oppstå en brann. Dere får en grundig teoretisk innføring, og ved hjelp av våre simulatorer får dere praktisk trening på en effektiv og miljøvennlig måte.

Brannteknisk rådgivning

Hvis du vil bestille eller trenger å vite mer - fyll inn dine kontaktopplysninger så vil vi kontakte deg så raskt vi kan.