Sikker og effektiv nattsafetømming

Moderne bankdrift trenger ikke inkludere tømming og administrasjon av døgnsafer. Det kan Nokas ta seg av.

Gode rutiner

Nokas har godt innarbeidede systemer for henting og transport av nattsafeposer. Vi henter posene på dagtid, på varierende tidspunkt, i definerte nattsafedropp, bank- eller salgskontorer. Hver pose registreres med strekkodeleser som lager en digital kvittering med spesifiserte posenummer og antall poser.

Nattsafeposene transporteres alltid til Nokas’ tellesentral.

Sikkert for alle

Når Nokas administrerer og drifter nattsafer, reduserer det bankens kostnader og øker sikkerheten for bankens ansatte. Vi har lang erfaring i å håndtere oppgaver på vegne av banker – både drift av bankers automater og deres kundeportefølje. Å sette ut kundeadministrasjon og drift av nattsafedropp til Nokas kan gjøres uavhengig av hverandre.

Nokas hjelper kundene dine

Nokas har et eget kundesenter som betjener bedriftskunder som bruker nattsafe. Vi hjelper dem med håndtering av nøkler, koder og tilgang til safe, i tillegg til kontraktsadministrasjon og bestilling av utstyr. Man kan for øvrig bestille utsyr og rekvisita på vår kundeportal på nettet.

Myntveksler

Butikker har fremdeles behov for myntveksel. Banker kan frigjøre mye tid og arbeidskapasitet ved å sette ut hele eller deler av myntvekslertjenesten til Nokas.

Flere typer tjenester

Mindre butikker og næringsdrivende som ikke har direkte levering av veksel, bruker ofte myntvekslere. Ikke overraskende krever det litt arbeid å drifte og vedlikeholde slike maskiner, og Nokas kan hjelpe på flere nivå: Bankene kan for eksempel sette ut hele myntvekslertjenesten til Nokas. Vi vil da plassere myntveksler på ønsket sted, etterfylle myntruller og tømme for innbetalte kontanter, i tillegg til å ha ansvaret for service. Vi kan også ta serviceansvaret for bankens egne myntvekslere.

Kontakt oss

Hvis du vil bestille eller trenger å vite mer - fyll inn dine kontaktopplysninger så vil vi kontakte deg så raskt vi kan.