Enkelt for bank og kunde

Nokas tilbyr, i tillegg til den tradisjonelle filialregistreringstjenesten, en løsning som forenkler bankens oppgave med å utføre registreringer på sine kunders vegne i Nokas' kundeportal.

Kunden registrerer selv

Løsningen vår heter webCash PrePay Nattsafe. Nå kan banken tilby tidligkreditering til næringskunder som deponerer sin dagsomsetning i bankens nattsafe. Kunden registrerer daglig oppgjør for sine nattsafeinnskudd på en sikker innloggingsside og får deretter overført beløpet til konto. Løsningen gir banken mulighet til å redusere tømmefrekvensen for nattsafedropp samtidig som kunden kan motta daglige oppgjør. I tillegg reduserer det arbeidsmengden til bankansatte som normalt måtte registrert omsetningen i systemet.

WebCash PrePay er derfor spesielt godt egnet for nattsafedropp og bankkontor med få innleveringer.

Nokas kontrollerer

Nokas tømmer nattsafen på avtalt tidspunkt og sjekker oppgjøret opp mot det registrerte beløpet. Etter at den fysiske innleveringen er kontrollert, blir beløpet kreditert banken. Ved en eventuell differanse blir opprinnelig kreditert beløp tilbakeført fra kundens konto og nytt korrigert beløp kreditert kunden. Tilsvarende korreksjon gjøres også på bankens oppgjørskonto.

Kontakt oss

Hvis du vil bestille eller trenger å vite mer - fyll inn dine kontaktopplysninger så vil vi kontakte deg så raskt vi kan.