Havn

Vi ivaretar alle sikkerhetsaspekt

Adgangskontroll

Ivareta sikkerheten til kolleger og dine verdier

Alarmstasjonstjenester

Vi er her - 24 timer i døgnet

Kameraovervåkning

Full kontroll over hva som skjer

Områdevakthold

Trygghet for alle som ferdes på området.

Spesialtransport

Trygg frakt av verdigjenstander. 

Valuta

Vi har valutaen du trenger

Havn

Nokas har et variert tjenestespekter og medarbeidere med riktige sertifiseringer for oppgavene du trenger utført. Med vår ISPS-godkjenning kan vi påta oss alle sikkerhetsaspekter i små og store havner.

 

Kontakt oss

Hvis du vil bestille eller trenger å vite mer - fyll inn dine kontaktopplysninger så vil vi kontakte deg så raskt vi kan.