Krise og beredskap

Ofte er det ikke selve hendelsen som rammer hardest, det er foretakets manglende evne til å håndtere den på en profesjonell måte.

Utviklingen av kundens krise og beredskapsstruktur må tilpasses foretaket og settes i et enkelt og funksjonelt system. Lang erfaring fra virksomheter i ulike bransjer gir oss de beste forutsetninger for å gjøre dette med høy kvalitet.

Kurs og øvelser

Vi tilfører de ansatte riktig kompetanse gjennom kurs og øvelser. Vi fasiliterer alle typer kurs og øvelser i samarbeid med kunden gjennom relevante scenario. Øvelse skaper trygghet!

Revisjon og dokumentasjon

Det er viktig å kontrollere og dokumentere at beredskapsnivået er tilfredsstillende, for mange er dette også et krav. Har organisasjonen gjennomført risikoanalyser, oppdatert dokumenter, gjennomført øvelser, tilført kompetanse og informert interessenter? Revisjon og dokumentasjon er avgjørende for at krise og beredskapskonseptet skal fungere tilfredsstillende i en stor organisasjon.

Styringssystem for kriseledelse

CriSys er et komplett, enkelt webbasert system for kriseledelse. Systemet krever lite opplæring, har en lav kostnad og en funksjonalitet som er enkel å tilpasse til kundens behov. CriSys er utviklet for å dekke primærbehovet på alle nivåer i en organisasjon, fra konsernets strategiske ledelse til operative funksjoner. Ta med deg kriseledelsen i «lommen», loggfør, kommuniser, benytt sjekklister og mye mer fra en telefon App. Ved større hendelser vil krisegruppen kunne samles og lede krisen ved å ta i bruk full funksjonalitet via pc.

Kontakt oss

Hvis du vil bestille eller trenger å vite mer - fyll inn dine kontaktopplysninger så vil vi kontakte deg så raskt vi kan.