Enkel likviditetsstyring for kunder

Nokas gjør det enkelt for banker å holde oversikt over sine kunders kontantbeholdning. Bestilling av veksel og valuta går også problemfritt med vår webløsning.

Nokas webCash

Ved bruk av vår nettbaserte kundeportal webCash har banken full oversikt over innleverte og bestilte kontanter per filial. Systemet har en egen database med historiske data, og banken kan selv hente ut ønskede rapporter for videre bearbeiding i Excel.

Vekselbestilling

Vår nettbaserte bestillingsløsning gjør det mulig for banken å bestille tilkjøring av veksel og valuta til kasse eller påfylling av minibank. Nokas webOrder gir kunden god oversikt over tidligere bestillinger. Banken kan selv velge å bestille fra gang til gang, eller å legge inn en profil med bestillinger til faste leveringstidspunkt. Kontantene leveres av Nokas verditransport i henhold til avtale.

Oppgjørsregistrering

Vi har også en webløsning for registrering av innleveringer. Alle nødvendige kundeopplysninger som navn, kontonummer, butikknummer og eventuell tekst til kontoutskrift blir automatisk utfylt ved pålogging.

Likviditetsstyring kontanter

Hvis du vil bestille eller trenger å vite mer - fyll inn dine kontaktopplysninger så vil vi kontakte deg så raskt vi kan.