Trafikkdirigering gir fin flyt

Trafikanter reflekterer lite over god trafikkflyt, men bruker mye tankevirksomhet på kø, kork og kaos. La dem sitte i sine egne tanker, og la Nokas ta seg av flyten. 

Jeg trenger noen til å dirigere trafikken

Det er ikke rom for feiltrinn i trafikkavvikling. Små feil kan få store konsekvenser, og derfor er det essensielt å bruke erfarne fagfolk til å dirigere trafikken.

Fin trafikkflyt og sikker vei

Vi tilbyr trafikkvakter for manuell dirigering og utfører kontroll av trafikk på ulike steder som ved anleggsområder, flom eller ras, sprengninger, ulykker, veiarbeid og på arrangementer.

Kolonnekjøring og følgebiler

Nokas tilbyr også ledebiler for kolonnekjøring eller følgebiler for spesialtransporter, maskiner, bred last og annet.

Kontakt oss

Hvis du vil bestille eller trenger å vite mer - fyll inn dine kontaktopplysninger så vil vi kontakte deg så raskt vi kan.