Raskt inn på konto

Vil du ha kontantene dine inn på konto allerede neste dag selv om pengene fortsatt ligger i safen din? WebCash PrePay overfører forskuddsoppgjøret så snart det er registrert.

Slik fungerer det

webCash PrePay er en tilleggstjeneste til webCash CIT. Når arbeidsdagen er over, logger du deg inn på bedriftsprofilen og registrerer beløpet. Deretter legger du oppgjøret i safen. Kontantene hentes av Nokas til faste tider.

Slik kan vi betale deg på forskudd

Når du logger inn på din profil og registrerer dagens kontantomsetning, setter Nokas et forskuddsoppgjør inn på kontoen din. Etter at vi har hentet kontantene, kontrollerer vi at beløpet stemmer. Vi gir deg beskjed hvis det er avvik mellom det registrerte beløpet og beløpet i safen.

Større frihet

webCash PrePay gir deg både fleksibilitet og bedre likviditet, siden pengene er disponible på kontoen dagen etter.

Nettløsningen er enkel og oversiktlig og gjør at du bruker mindre tid på kontanthåndtering.

Ansvaret er vårt

Kontanthåndtering er enkelt når man bruker Nokas. Og når pengene ligger i safen, er det vi som garanterer for dem. Med vår nettløsning får du god oversikt over alle registrerte beløp, hvem som har foretatt oppgjøret, og hvorvidt det er avvik i beløpene. I tillegg kan du følge oppgjør underveis til bankkontoen for å se om de er under transport, ankommet tellesentral eller opptalt. Eventuelle avvik vil avstemmes og varsles.

Inngåelse av avtale om webCash prePay krever at en del vilkår er på plass. Ta kontakt med Nokas dersom du ønsker å vite om dette er noe for deg. 

Kontakt oss

Hvis du vil bestille eller trenger å vite mer - fyll inn dine kontaktopplysninger så vil vi kontakte deg så raskt vi kan.