Cash Handling

815 00 339

Sentralbord

02580

Logg inn til portaler Vis meny

Velkommen til Nokas

Nokas oppkjøp av G4S Norge er godkjent av Konkurransetilsynet
Konkurransetilsynet har siden slutten av oktober 2013 arbeidet med Nokas oppkjøp av G4S Norge. Tilsynet meddelte i dag at de ikke har noen innsigelser på overtagelsen. Endelig overtagelse av G4S Norge vil dermed skje innen utgangen av januar 2014.

Avtalen innebærer at Nokas AS overtar 100 % av aksjene i de engelsk-eide G4S selskapene i Norge. Nokas er en totalleverandør av sikkerhetstjenester i det skandinaviske markedet innenfor verdihåndtering, alarm- og vakttjenester, safety- og rådgivningstjenester. Etter oppkjøpet vil Nokas ha om lag 5.000 ansatte og få en årsomsetning på nærmere 3,6 milliarder kroner.

Nokas autoCash® lanseres i Nederland
Den nederlandske matvaregiganten DEENS har valgt å ta i bruk Nokas autoCash® for å effektivisere og sikre kontanthåndteringen i sine supermarkeder.

Testing har vist svært gode resultater både når det gjelder økt trygghet for ansatte i tillegg til redusert tid og totalkostnad knyttet til kontanthåndtering. Løsningen implementeres foreløpig for 15 butikker i 2014.

Nytt stort nordisk sikkerhetskonsern ser dagens lys
- Nokas inngår avtale om overtagelse av G4S sin virksomhet i Norge.

Avtalen innebærer at Nokas AS overtar 100 % av aksjene i de engelsk-eide G4S selskapene i Norge. Nokas er en totalleverandør av sikkerhetstjenester i det skandinaviske markedet innenfor verdihåndtering, alarm- og vakttjenester, safety- og rådgivningstjenester og får om lag 5000 ansatte.

Nokas overtar Kontanten AB og blir Scandinavias nest største minibankaktør
Mandag 27. januar overtok Nokas alle aksjene i Kontanten AB. Overtakelsen er ønsket av begge parter, og er et viktig skritt i arbeidet med å sikre en god tilgjengelighet for kontanter i samfunnet.

Kontanten er Skandinavias nest største aktør innen minibankdrift. Totalt har selskapet utplassert 1000 minibankautomater i Norden. Over 600 av disse er plassert i Sverige, og ca 300 i Norge. Det er ikke småbeløp som håndteres fra Kontantens automater. Hvert år tar privatpersoner ut anslagsvis 20 mrd kroner fra de svenske automatene.