Formidabel interesse rundt lanseringen av "verdens vakreste penger"

22. november presenterte Norges Bank den nye seddelserien for publikum. Norges Bank omtaler selv de nye sedlene som Norges nye visittkort.

De to første valørene i serien (NOK 100,- og NOK 200,-) lanseres i markedet i starten av juni 2017.

Dette er første gang Norges Bank virkelig tar bladet fra munnen og markedsfører nytten med kontanter – trygt og sikkert. Når du mottar eller gir fra deg en norsk seddel, skal du alltid være trygg på to ting: Seddelen er ekte, og den er verdt sin pålydende verdi. Det er Norges Banks ansvar å ivareta denne tryggheten. Sentralbanksjefen kaller de nye sedlene for Norges nye visittkort.

I forbindelse med lanseringen inviterte Norges Bank alle interesserte til en utstilling på Vippetangen hvor de hadde forberedt en flott visning for alle som ønsket å ta sedlene nærmere i øyensyn.

Interessen for de nye sedlene i media og blant folk flest har vært formidabel, også på sosiale media hvor de aller fleste ønsker de nye sedlene hjertelig velkommen. Selv har Nokas omtalt de nye sedlene som verdens vakreste penger i siste utgave av kundemagasinet Sikre Sider.

Norges Bank legger i presentasjonen sin stor vekt på kontantenes betydning i samfunnet.

Her sier de blant annet:

Kontantenes andel av den samlede pengemengden i økonomien er synkende. Likevel er det ikke gitt at kontopenger helt vil erstatte sedler og mynter. Det er nemlig dine valg som avgjør.

Sedler og mynter var viktige nyvinninger da de ble introdusert, og bidro til å gjøre datidens betalinger mer effektive og sikre. I dag er det digitale løsninger som representerer nyvinningene når penger skifter eier.

Samtidig har verdien av sedler og mynter i omløp vært stabil de siste 10 årene. For mange av oss er kontanter fortsatt en del av hverdagen. Og kontanter har noen unike egenskaper som ingen andre betalingsmidler har (se under).

Det er et godt prinsipp at du selv kan bestemme hvilket betalingsmiddel du ønsker å benytte. Så lenge det er etterspørsel etter norske sedler og mynter, vil Norges Bank sørge for at de er tilgjengelige, at de har god nok kvalitet og at det er lett å skille ekte fra falske.

Til syvende og sist er det altså du som bestemmer om vi går mot et kontantfritt samfunn eller ikke.

Kontanter har unike egenskaper

Det er forskjell på penger. Kontanter i form av norske sedler og mynter er en fordring på Norges Bank. Penger i banken – såkalte kontopenger – er en fordring på banken din.

Du kan alltid være trygg på at du kan betale for deg med Norges Banks sedler og mynter i Norge. Norges Bank garanterer for pengenes verdi.

Når pengeverdien er knyttet til fysiske sedler og mynter, kan verdien overføres personlig og umiddelbart til mottaker. Betalingen skjer på det tidspunktet og på det stedet du bestemmer, helt uavhengig av andre systemer eller aktører.

Det er enkelt å betale for seg ved å overføre kontopenger elektronisk fra en bankkonto til en annen. Men for folk som ikke har en bankkonto, kan kontanter være eneste alternativ for å få betalt.

Selv om du disponerer en bankkonto, vil det kunne oppstå situasjoner der det er vanskelig eller umulig å betale med kontopenger. Det kan for eksempel skyldes at det elektroniske systemet er nede, at kortet eller mobilen din ikke virker, eller andre forhold hos banken eller mottakeren. I slike situasjoner har kontanter en viktig rolle som et alternativ.

Se sidene Norges Bank har laget i forbindelse med lanseringen:

http://www.norges-bank.no/Sedler-og-mynter/Ny-seddelserie/

På bildet: Direktør i Nokas Cash Handling Norge, Anisa Solvang og salgsdirektør Bank Tom-Vidar Løkke poserer gjerne foran de nye sedlene som kommer i løpet av 2017.