Ledende sikkerhetskonsern

Nokas er et sikkerhetskonsern som i dag har virksomhet i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Vi har en visjon om å være «Europas ledende totalleverandør av trygghet for mennesker og verdier». Konsernet har nå rundt 17 000 ansatte som alle hjelper til med å bygge opp under vårt slagord "Tryggheten vi gir".

Vår forretningsidé

  • I et samspill mellom mennesker og tekniske løsninger trygger vi liv og verdier
  • Vi omgjør fysiske penger til elektroniske verdier og omvendt – på en rask og sikker måte

Konsernets forretningsidé danner grunnlaget for alle våre avgjørelser, tjenester og produkter.

Sunn vekst

Nokas ble etablert i 1987. Ved siden av ledelsen i selskapet er konsernets største aksjonærer Sanok AS, Stiftelsen Fritt Ord, Nomad Holding AS, Inak 3 AS og PTW Holding AS. De siste årene har Nokas vokst betydelig, blant annet gjennom oppkjøp av selskaper som har slitt med lønnsomheten. Vi klarer å sørge for at denne veksten også er lønnsom ved å holde øye med kostnader og å effektivisere driften. Gjennom et aktivt eierskap har vi bransjens laveste turnover av ansatte. Dette gir oss et solid økonomisk fundament hvor våre ambisjoner er å vokse videre i Europa gjennom oppkjøp og vekst.

 Fokusområder

Vi i Nokas mener lønnsom vekst kommer ved å fokusere på våre kjerneområder og ved å større del i kundens verdikjede slik at de kan fokusere på sine kjerneområder. Vår innovasjon skal komme gjennom tjenesteproduksjon.

Heleide datterselskap i Norge

AS Skan-kontroll er et heleid datterselskap i Nokas.

I tillegg er blant annet Semac AS og Nokas Skadedyrkontroll AS delvis eid av Nokas.