Organisering

Nokas er Nordisk organisert med tre forretningsområder

Våre forretningsområder

  1. Automatiserte løsninger og outsourcing av kontanthåndtering gjennom «managed services» for Retail og Bank
  2. Banknøytrale kontantautomater (IAD – Independent ATM deployer)
  3. Tradisjonell kontanthåndtering og verditransport som danner mye grunnmuren av våre automatiserte tjenester

Bankfaglig kompetanse

Selskapet ble i sin tid etablert av Norges Bank og de største bankene, dermed besitter vi en høy bankfaglig kompetanse og forståelse. Vår kunnskap om økonomiske transaksjoner og flytting av verdier har vi brukt til å etablere et tjenestetilbud tilpasset kontanthåndtering i moderne forretningsdrift.

Innovatør og rådgiver

Vi erfarer en stadig økende bevissthet og profesjonalisering rundt kontanthåndtering hos våre kunder. Dette opplever vi svært positivt, og det utfordrer oss til nytenkning. Der vi tidligere primært var leverandør av telletjenester og verditransport, er Nokas Cash Handling i dag en kompetent rådgiver og leverandør innenfor hele verdihåndteringsprosessen. Kostnadseffektivitet hentes i stor grad ut ved å tenke nytt. Resirkulering av kontanter i butikk med mulighet for tidligkreditering av kundens konto og beredskapsløsninger for å ivareta bankenes myndighetskrav er eksempler på dette.

Helt sentralt i vårt innovasjonsarbeid står arbeidet med å øke sikkerheten, bedre kostnadseffektiviteten, eliminere svinn og styrke likviditeten for våre kunder.