Kundeløfte og samfunnsansvar

Vi bryr oss

Nokas bryr seg om våre ansatte og vår omverden.Det betyr at alle som jobber i selskapet skal bry seg. All adferd, alle avgjørelser, alle bestemmelser og avtaler skal grunnfestes i Nokas' kundeløfte – «Vi bryr oss!»

Vårt kundeløfte

  • Vi bryr oss om helse, miljø og sikkerhet
  • Vi bryr oss om kvalitet
  • Vi bryr oss om etikk og moral
  • Vi bryr oss om hverandre

Vår evne til å skape verdier avhenger av en høy etisk standard, hvor vi ønsker at Nokas skal være en sentral aktør og pådriver i sikkerhetsbransjen.

Miljø og sertifiseringer

Selv om Nokas' virksomhet ikke medfører noen miljørisiko i form av utslipp eller giftstoffer, synes vi det er viktig å tenke på miljøet som en del av vårt samfunnsansvar. Miljø utgjør en stor del av vårt HMS-arbeid som sikrer både de ansatte og kunder. I tillegg til å ha ISO-sertifiseringer på både kvalitet og miljø har Nokas kvalifikasjoner innen AchillesJQS, Achilles TransQ, Achilles Sellicha og Startbank. Det betyr at vi er en godkjent leverandør til alle kunder som måtte kreve slike kvalifikasjoner.

Våre policier innen miljø og kvalitet sendes ut på forespørsel.

Våre øvrige godkjenninger:

  • Godkjent i henhold til Lov om Vaktvirksomhet
  • Godkjent av Luftfartstilsynet
  • Godkjent alarmstasjon i henhold til EN 50518
  • FG godkjent alarmmontasje
  • Godkjent låsesmed

 

Nokas samarbeider med UNICEF

Nokas støtter opp under UNICEF sitt arbeid, verdens største organisasjon for barn.

UNICEF gir håpet om en bedre verden en reell sjanse. Med 193 FN-land i ryggen moderniserer UNICEF helsesystemer og skolevesen - og bedrer levevilkårene for millioner av barn verden over. Hver eneste dag. År etter år.

Se også