Visjon og verdier

Ledende leverandør

Nokas visjon er å bli Europas ledende totalleverandør av trygghet for mennesker og verdier

 

Visjonen er en viktig del av alle selskapets funksjoner, tjenester og produkter. Vi gjør vårt ytterste for å sikre at visjonen er ivaretatt i alle ledd av vår arbeidspraksis.

Våre verdier

Nokas har fire verdier som er forankret i vår arbeidshverdag:

• Handlekraft
• Engasjement
• Pålitelighet
• Samarbeid

Disse verdiene skal være kjent for alle ansatte i konsernet og være rettesnor for all vår virksomhet.