Prisregulering fra 01.10.22

Prisene reguleres på bakgrunn av den siste tids renteøkninger.

Den siste tids vesentlige økning i rentenivåene har økt Nokas’ kostnader til funding av kontanter på lager, i transit og i automater. På bakgrunn av dette ser vi oss nødt til å øke prisene på våre kontanthåndteringstjenester med 1,5 % med virkning fra 01.10.22. Størrelsen på prisøkningen er basert på Nokas’ reelle kostnadsøkning siden april i år.

Priser på autocash bank-tjenester justeres ikke.

Har du spørsmål vedrørende prisreguleringen, ta kontakt med din kundekontakt eller vårt kundesenter post@nokas.com eller telefon 915 02 580.