Spesialtransport

Transport av verdigjenstander

Verdipapirer og verdigjenstander

Har du noe verdifullt som skal fraktes, er det bare én ting du trenger: Vissheten om at det kommer trygt fram. Med Nokas kan du være helt trygg.

 

Gode rutiner

Noen ganger er det som skal transporteres, av så høy verdi at man ønsker å overlate ansvaret til profesjonelle. Nokas frakter ofte verdifulle gjenstander som edelstener, sikkerhetskopier, kunst, medisiner, verdipapirer og gull med mer. Vi har meget grundige og innarbeidede prosedyrer for trygg håndtering av verdisaker under transport, med merking, sporing, overvåking og kontinuerlig vakthold helt til varen er trygt fremme hos mottakeren.

 

Kontakt oss

Hvis du vil bestille eller trenger å vite mer - fyll inn dine kontaktopplysninger så vil vi kontakte deg så raskt vi kan.