La safen telle sedlene

Med autoCash Drop får du en liten bank på kontoret. Safen teller selv pengene og verdiene overføres automatisk til din kontoen allerede neste dag.

Safe på kontoret

autoCash Drop er en safe med seddelteller og datalinje til Nokas.
Den ansatte som er ansvarlig for oppgjøret, mater inn sedlene i safen, mottar kvittering og går hjem. Automaten behandler sedlene og krediterer oppgjøret på din konto neste dag. Regnskap kan dermed avstemmes uten risiko for senere korreksjoner. En Nokas-vekter vil hente kontantene på avtalt tidspunkt.

Slik sørger autoCash Drop for at du får tilgang til de mest nødvendige banktjenestene i din egen butikk. Safen overvåkes av oss, og pengene som ligger i safen, er vårt ansvar.

Betaler seg selv

Med autoCash Drop trenger du ikke å betale for leie av døgnsafe, oppgjørsposer, bilag eller gebyrer. En seddelteller minimerer risikoen for feil, og du får bedre likviditet, siden pengene er disponible på kontoen dagen etter.

Produktinformasjon

Kontakt oss

Hvis du vil bestille eller trenger å vite mer - fyll inn dine kontaktopplysninger så vil vi kontakte deg så raskt vi kan.