autoCash Bank – ende til ende tjeneste for totaldrift av bankers kontantautomater

Utkontraktering av automatdrift

 • Ende til ende tjeneste for drift av bankenes kontantautomater

 • Verdihåndtering for bankene og deres kunder

 • Overtagelse av banknøytrale minibanker fra bank

Alle våre tjenester innen automathåndtering bygger på våre tjenester innen verditransport og kontanthåndtering (coreCash). coreCash vil være en grunnleggende tjeneste som kan suppleres med teknisk service for kontantautomater og/eller autoCash Bank. Med en «ende til ende» tjeneste, som autoCash Bank, vil det være mulig for banken å foreta løpende vurderinger ift en total outsourcing på sikt for de lokasjoner der banken reduserer sitt engasjement og tilstedeværelse.

 

Bankens oppgaver reduseres til trx-innløsning og funding med tilhørende inntekter. Dette er tjenester Nokas kan levere. Nokas kan tilby utkjøp av automater, og kan forestå forvaltning samt prosjektledelse ved IMAC (flytting/nedtak, installasjon og andre endringer).

Som ansvarlig leverandør vil Nokas overvåke alle automater gjennom Micos, og vårt overvåkingssystem varsler automatisk når forhåndsbestemte eller uforutsette hendelser inntreffer. Nokas vil eie ansvar for alle hendelser fra disse oppstår til de er avsluttet. Nokas har direkte tilgang til støtte fra serviceleverandører og rekvirerer utrykning i form av førstelinje og/eller andrelinje service.

Basert i mottatt feilmelding gjøres beslutning om feil kan utbedres online eller om tekniker må rykke ut. Feil skal utbedres innenfor rammer beskrevet i SLA. Kunde mottar rapport om oppstått hendelse og hvordan denne er utbedret, eller status på utbedring.

Nokas benytter Fujitsu/Visma Exso eller Diebold Nixdorf AS som underleverandør på tekniske tjenester samt verdivektere med teknisk sertifisering.

Følgende tjenester inngår og belastes som en månedlig fastpris:

 • Andre linje service (SLM), uavhengig av antall oppdrag
 • Cash management; automatisert og manuell overvåkning av kontantbeholdningen på automatene analyse av kontantbehov – prognostisering og bestilling fylling/tømming av automater ved behov
 • Verdikjedeavstemming (fylling, tømming, beholdning) mot automatkonto.
 • Drift/overvåking av tekniske hendelser inkl dispatch og oppfølging av teknisk leverandør opp mot SLA
 • Helpdesk (sluttbruker kundesupport til Nokas alarmsentralen)
 • Verditransport (oppmøte og betjening)
 • Kontanthåndtering (telling, bokføring og tilførsel av kontanter)
 • Avstemmingsgrunnlag
 • Rekvisita
 • SLA rapportering og oppfølging av drift på flåten
 • Første linje service (FLM) kan leveres som opsjon, men utføres normalt av bankens ansatte

Nokas er en ledende automatoperatør i Norden med ansvar for over 2 300 kontantautomater på tvers av bank og retail. Vi har driftet automatparker for norske banker siden 2005. Nokas Operasjonssenter (Nokas Oper) besitter høy kompetanse på overvåking av automater hvor de fra sitt kontor i Oslo overvåker automater for Nokas og våre kunder i Norge, Sverige, Finland og Danmark.

Opsjon og fremtidige valgmuligheter: IAD løsninger

Når Nokas er leverandør av en ende til ende løsning for automatdrift vil banken kunne vurdere å overføre enkeltautomater til Nokas; forutsatt at de økonomiske vilkårene for dette er attraktive for begge parter. Nokas vil kunne overta bankens automater (ATM) og implementerer disse i Nokas egen automatportefølje. Automatene vil da bli merket om til Nokas og inngå i Nokas sin portefølje av ca 300 minibanker og landsdekkende nett av nattsafe. Banken kan da henvise til Nokas minibank- og nattsafeportefølje som sitt alternativ i markedet.

Kontakt oss

Hvis du vil bestille eller trenger å vite mer - fyll inn dine kontaktopplysninger så vil vi kontakte deg så raskt vi kan.