Andre linje service på kontantautomater

Kontakt oss

Service på bankenes kontantautomater

Teknisk service på kontantautmater med fix-tid

Som ansvarlig leverandør for teknisk service vil Nokas overvåke og eie ansvar for alle servicehendelser fra disse oppstår til de er avsluttet. Nokas vil utarbeide rapportering ift avtalt SLA og ivareta all kundeoppfølging mot banken.

Nokas førstelinje- og andrelinje service (FLM & SLM) tjenester er basert på Single Visit prinsippet, en tjeneste vi er alene om å levere i Norge. Singel visit innebærer at Nokas ved bruk av sertifisert underleverandører eller verdivektere med teknisk opplæring kan gjennomføre første- og andrelinje service på automater uten bruk av doble oppmøter. Dette for å fjerner behovet for flere utrykninger til samme feil. Problemet løses raskere og kostnader for utbedring reduseres. Vår erfaring er at dette servicekonseptet kan gi besparelser på 10 000 til 20 000 kr år/automat avhengig av automattype.

Servicemodell.jpg

Nokas servicekonsept muliggjør:

 • Bortfall av dobbelt oppmøte på SLM-oppdrag som gir
  • Bortfall av kostnader til vekter for oppmøte
  • Raskere feilrettingstid
 • Reduksjon i antall FLM-oppdrag som gir
  • Reduksjon i kostnader knyttet til FLM-rykk
  • Raskere feilrettingstid

Teknisk kompetanse i alle ledd

Nokas har bygget opp en slagkraftig organisasjon innenfor drift og overvåking av automater. Vi erfarer vekst i automatiserte tjenester innenfor kontantområde, blant annet med bakgrunn i at våre kunder selv ønsker å bruke mindre tid på kontanthåndtering.

Nokas har et landsdekkende nettverk av medarbeidere som kan utføre første- og andrelinjeservice på våre kunders automater.

Det operasjonelle ansvaret for overvåking og drift av kontantautomatene utføres av vårt servicesenter for automattjenester.

Fujitsu/Visma Exso er Nokas underleverandør av service i Norden.

Fujitsu leverer service med egne ansatte, partnere og sin underleverandører Visma Exso etter behov og etterspørsel fra Nokas. Uansett leveringsmodellen har Fujitsu full kontroll på alle hendelser ved å håndtere overvåking i Fujitsus servicestyringssystem som er speilet mot Nokas servicesystem. Denne arbeidsformen er godt etablert og sikrer kvalitet, transparens og oppfølging. 

Fujitsu er en vel ansett leverandør av vedlikeholds- og  servicetjenester i de nordiske land. Selskapet har, i tillegg til et meget kompetent servicepersonell, utviklet en egen logistikkløsning for reservedeler. Målsettingen er å hele tiden ha nødvendige reservedeler tilgjengelig innenfor korte avstander, slik at eventuelle reparasjoner kan utføres raskt med kort nedetid for automaten og minst mulig ulempe for kunde.

Visma Exso, er tilgjengelig på 18 lokasjoner fordelt over hele landet med til sammen 135 teknikere.

 • On Site service på 5.000 lokasjoner med 65.000 årlige saker
 • Erfaring fra utrulling av titusener av enheter
 • Support som årlig håndterer 100.000 saker
 • Sentrallager, verksted og lokale servicelager
 • Helhetlig ansvar fra planlegging til support
 • Fokus på høy servicegrad og brukertilfredshet

 

Kontakt oss

Hvis du vil bestille eller trenger å vite mer - fyll inn dine kontaktopplysninger så vil vi kontakte deg så raskt vi kan.