Verdihåndtering for banker og bankenes kunder

Fra verditransport til verdiøkende tjenester

  • Verditransport og betjening av bankenes automater

  • Kontanthåndtering for banker og bankenes kunder

  • Veksel levering, opptelling og bokføring av nattsafeoppgjør

  • Utplassering av nattsafe og dropsafe

  • Verdiøkende tjenester gjennom forvaltning av bankenes kunder på vegne av banken

Nokas betjener bankene med tilførsel av NOK og valuta, opptelling av nattsafeoppgjør samt betjening av kontantautomater.

I våre tellesentraler pakkes og ekspederes vekselforsendelse, innkommende verdier kontrolleres, telles og pakkes til standardenheter for å igjen sirkuleres tilbake ut i markedet. På denne måten har vi til dels selvforsynende lagerpåfyll. Overskudd eller underskudd på lagerførte verdier leveres inn til eller hentes fra Norges Bank sine depoter ved behov for å holde kostnader for depotbeholdninger nede.

Alle tellesentraler er utstyrt med moderne produksjonsutstyr som teller, sorterer og ekthetskontrollerer inngående verdier. Vi vektlegger driftsstabilitet svært høyt og har redundant kapasitet på kritisk utstyr i samtlige tellesentraler.

Verditransport

Nokas gjennomfører ca. 485.000 verditransportoppdrag i året fordelt mellom bank- og næringskunder. Vi har 150 verditransportruter som dekker hele landet fra Lindesnes i sør til Hammerfest i nord. Dette gjør vårt logistikknett landsdekkende og vi har Norges best utbygde nettverk for verditransport.

Nokas henter nattsafeposer i de til enhver tid definerte nattsafer eller bankkontor. Hver pose registreres med strekkodeleser, slik at fullstendig posenummer fremkommer. Det produseres en digital kvittering som spesifiserer hvert posenummer og antall poser. Kvitteringen signeres digitalt til kundens forhåndsdefinert e-post adresse.

Nokas vektlegger kvalitet og kunnskap hos våre medarbeidere. Som kunde kan man forvente besøk av kompetente og serviceinnstilte vektere. I tillegg til formalkompetanse innenfor vekterfaget innehar våre verdivektere også kompetanse på de spesifikke tjenestene som leveres. Kontinuerlig kompetansebygging blant våre vektere for å håndtere varierte oppdragstyper i løpet av en arbeidsdag er derfor sentralt i vårt arbeid for å sikre kvalitet i leveransen.

Nattsafe – opptelling av oppgjør

Nokas kontrollteller oppgjør og overfører til kundens oppgjørskonto. Tjenesten fordrer at kunden enten leverer oppgjør i nattsafe som tømmes av Nokas eller har inngått avtale om verditransport med Nokas.

Levering av veksel

Nokas leverer veksel til kundens lokasjon på avtalt frekvens. Leveranse kan gjøres sammen med henting av oppgjør eller som egen verditransportleveranse. Veksel bestilles i Nokas Kundeportal. Kunden kan selv velge ønsket frekvens på Nokas Kundeportal.

Verdiøkende tjenester

Nokas tilbyr verdiøkende tjenester gjennom å forvalte og administrere bankens næringskunder på vegne av banken, ved gebyrbelastning av bankens nattsafekunder og veksellevering for bankens kunder til filial.

Nokas tilbyr løsninger der banken kan velge å gi tidligoppgjør til egen næringskunder som leverer i nattsafe og med det redusere sitt behov for verditransport. En slik løsning krever at nattsafeoppgjørene registreres i Nokas Kundeportal. Banken vil krediteres så snart oppgjørene er talt opp i Nokas tellesentral.

Leie av dropsafe eller tilgang til nattsafe

Nokas har banknøytrale nattsafer spredt over hele landet. Disse er et godt supplement for næringskunder til bankens egen nattsafeportefølje. Nokas tilbyr i tillegg næringskunder å leie eller kjøpe egen dropsafe som installeres hos kunden.

Kontakt oss

Hvis du vil bestille eller trenger å vite mer - fyll inn dine kontaktopplysninger så vil vi kontakte deg så raskt vi kan.